Atılım Tekstil Emekçilerine Uluslararası Destek!
Yayın Tarihi : 08/06/2021

Atılım Tekstil Emekçilerine Uluslararası Destek!

 

IndustriALL Küresel Sendika, Atılım Desen Apre Boya Tekstil’de Teksif üyeleriyle dayanışma içinde

Sevgili Kardeşlerim,

Sizlere bu mektubu, Türkiye dahil dünya genelinde madencilik, enerji ve imalat sektörlerinde elli milyondan fazla işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendika adına, Atılım Desen Apre Boya Tekstil’deki haklı ve meşru mücadelenize tam destek ve dayanışmamızı ifade etmek için yazıyorum.

IndustriALL Küresel Sendika, haklarınız ve daha iyi çalışma koşulları için son aylarda verdiğiniz kararlı mücadeleyi takdir etmekte ve sizleri selamlamaktadır. Şirket yönetiminin, sendikanın varlığından kurtulmak için sendika üyelerini işten çıkarma, yıldırma, tehdit ve şiddet içeren tüm kirli taktikleri kullanması utanç vericidir.

Atılım Desen’in en kötü eylemi, 26 Teksif üyesini sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarmak olmuştur. Yazıklar olsun onlara!

IndustriALL Küresel Sendika, yönetime yazdığı mektupta Atılım Desen’i, ulusal ve uluslararası iş hukukuna sıkı sıkıya uymaya, işten çıkarılan sendika üyelerini derhal işe iade etmeye, temel sendikal haklara saygı göstermeye, tüm işçilere yönelik yıldırma ve tehditlere son vermeye ve Teksif ile iyi niyet çerçevesinde müzakere etmeye çağırmaktadır.

Ayrıca şirkete, derhal düzeltici önlemler almaması durumunda, IndustriALL Küresel Sendika’nın özellikle şirketin ana müşterilerine karşı harekete geçeceğini ifade ettik.

Atılım Desen davası, Türkiye’deki yasal engeller ve sendika karşıtı zihniyet sebebiyle işçilerin örgütlenme özgürlüğünden yararlanamamasının çok açık bir örneğidir. Bunu şiddetle kınıyoruz.

Mücadeleniz çok önemli, ve bilin ki milyonlarca işçinin gönlü hepinizle, bilhassa işten çıkarılan 26 Teksif üyesi ile birlikte.

Küresel sendikanız IndustriALL, adalet ve onur için verdiğiniz mücadelede sizinle dayanışma içindedir. Adalet yerini bulana kadar da mücadeleye devam edeceğiz.

Yaşasın uluslararası işçi dayanışması!

 

 

Foto Galeri
Diğer Haberler
1. 2. 3. 4. 5.. . . 12. 13. 14. [»] [»»]