TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde toplandı.
Yayın Tarihi : 23/01/2019

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde toplandı.

 

 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 23. Dönem 17. Toplantısı, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü Ankara’da TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde yapıldı. Ülke ve çalışma hayatıyla ilgili gündemdeki konuların değerlendirildiği toplantı sonrası aşağıdaki hususların duyurulmasına karar verildi:

 

1- 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci Maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen Geçici 23’ncü Maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarına alınmaları sağlanmıştır.  

  

2- Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan işçilere Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmelerindeki ücret, mali ve sosyal haklar uygulanmaktadır. Buna göre, ücret zammı altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4,0 oranındadır. Aylık ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı, sorumluluk primi ile yıllık ödenen öğrenim, bayram yardımı benzeri ödemeler de düşük tutarda belirlenmiş ve üç yıllık dönem boyunca da sabit tutulmuştur. Kaldı ki, ücret zammının uygulanması ile ilave tediye ödenmesi hususlarında da farklılıklar bulunmaktadır.

  

3- Cumhurbaşkanlığının 481 sayılı Kararıyla Sakarya'da 'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Milli bir kuruluşumuz, savunma sanayimizin önemli bir işyeri için alınan karar yeniden değerlendirilmelidir. 

  

4- Sendikal haklar demokratik sistemin olmazsa olmaz şartı, aynı zamanda toplumsal barışın da bir gereğidir. Sendikal örgütlenme ile toplu iş sözleşmesine ulaşabilmenin önünde sayısız engeller bulunmaktadır. İşçiler herhangi bir ayırım ve baskı olmaksızın kendi istedikleri sendikaya katılma hakkına sahiptir. Bu hak anayasal güvence altındadır. Çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarları korumanın etkin araçlarından olan grev hakkı fiilen uygulanamaz noktadadır. Örgütlenme özgürlüğünün sağlanması ve önündeki engellerin kaldırılması öncelikli bir konudur. Yasamanın üzerine düşen görev, bunu sağlayacak tedbirleri uluslararası ilkeler doğrultusunda düzenlemesidir.

 

5- Konfederasyonumuz üyesi sendikaların 2019 yılında kamuda müzakereleri yapılacak toplu iş sözleşmelerinin, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi, Başkanlar Kurulu tarafından oluşturulacak “Koordinasyon Kurulu” tarafından koordine edilmesi kararlaştırılmıştır. 2019 yılında da kamu işyerlerinde örgütlü sendikalarımız ortak hareket edecek ve toplu iş sözleşme görüşmelerini koordinasyon içinde birlikte yapacaktır.  

 

6- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, üye sendikalarımız tarafından işçilerin hak ve çıkarlarının korunması için uygulanan grevler ile örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecinde sürdürdükleri bütün meşru ve haklı eylemleri desteklemektedir. 

 

 

TEKSİF BASIN BÜROSU

 

Foto Galeri
Diğer Haberler
1. 2. 3. 4. 5.. . . 19. 20. 21. [»] [»»]