TÜRK-İŞ’İN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ:
Yayın Tarihi : 21/12/2021

TÜRK-İŞ’İN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ:

TÜM ÇALIŞANLAR ASGARİ ÜCRET KADAR VERGİDEN MUAF OLACAK

 

Bütün çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

 

GENEL BAŞKANIMIZ NAZMİ IRGAT; TEKLİF GÖRÜŞÜLÜRKEN TBMM’DEYDİ       

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere 20 Aralık 2021 Pazartesi günü toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarını TÜRK-İŞ adına Genel Başkanımız Nazmi IRGAT yerinde takip etti. Kabul edilen kanun teklifine göre; tüm ücretler ve maaşlarda asgari ücret kadar gelir, vergi dışı bırakılacak. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede; tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.

Böylelikle tüm ücret ve maaşların asgari ücret kadarki tutarından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi SGK ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilimi tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek. Bu şartlarda, ödenecek vergi tutarı hesaplandıktan sonra bu tutarın içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülecek. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar içinse bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) KALDIRILDI

Asgari ücrette vergiden muaf tutulmasının ardından, 3'üncü maddede verilen önerge ile ücretlerden 'Asgari Geçim İndirimi' kaldırıldı.Gelir Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesi ile düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kapsamında, asgari ücret alanların vergilendirilen ücretlerinin bir bölümü çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi, çocuk sayısı, nafaka verilenler ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin sayısına göre belirlenerek çalışana geri ödeniyordu. Teklif ile maddenin yasadan tamamen kaldırılması öngörüldü.

 

TEKSİF BASIN BÜROSU

 

 

 

 

Foto Galeri
Diğer Haberler
1. 2. 3. 4. 5.. . . 16. 17. 18. [»] [»»]